Stockholm Pride 2016

Att paraden blev attackerad och att se skyddsvakter till ekipage som ansetts ha särskild utsatthet känns förjävligt. Men kärleken slår tillbaka, tillsammans är vi starka och mänskliga rättigheter är allas rättigheter. 
 
Allas rätt att leva, identifiera och uttrycka sig så som en vill. Allas rätt till sin sexualitet. Allas rätt till egenbestämmelse, och rätten att inte behöva förtryckas av normer.